“เคอรี่ โลจิสติคส์” คว้าใบรับรอง “GMP Codex” ตอกย้ำคลังสินค้าอาหารมาตรฐานสากล

“เคอรี่ โลจิสติคส์” คว้าใบรับรอง “GMP Codex” ตอกย้ำคลังสินค้าอาหารปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจคลังสินค้า รองรับการเติบโตธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์


นายสมคิด บุณยสรณ์สิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP Codex) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับการจัดเก็บและขนส่งอาหาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์  แบบห้องเย็นและอุณหภูมิห้อง จากบริษัท Lloyd’s Register หน่วยงานที่ให้การตรวจประเมินและให้การรับรอง

ทั้งนี้ GMP เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ โคเด็กซ์ (Codex) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

โดยการได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นมาตรฐานสากล ตามนโยบายของเคอรี่ฯ (GMP Policy) มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ส่งมอบอาหารสะอาด คุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

สำหรับความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดทำและสร้างระบบจนผ่านการรับรอง โดยเริ่มจากระบบมาตรฐาน ISO9001 เมื่อปี 2005 ตามมาด้วย ISO45001, ISO14001, Halal และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพ จึงได้ดำเนินการขอการรับรองระบบ GMP ข้างต้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

โดยรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การให้บริการของเคอรี่ฯ มีคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บและการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้า และเพื่อสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่

ทั้งนี้ปัจจุบัน เคอรี่ โลจิสติคส์ กำลังขยายธุรกิจคลังสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์ ยังคงมุ่งมั่นในการนำมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ตามกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป

Back to top button