TEAMG คว้างานผลิต-ขายน้ำประปา “รพ.สวรรค์ประชารักษ์” ยาว 25 ปี

TEAMG ลงนามสัญญาโครงการระบบผลิตน้ำประปา “รพ.สวรรค์ประชารักษ์” ระยะ 25 ปี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าน้ำประปาตามการใช้จริง


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตน้ำประปา เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่)

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในระบบผลิตน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(แห่งใหม่) ซึ่งจะเปิดให้บริการครบวงจรในปี 2565 โดยคาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำประปาสูงสุด 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ทั้งนี้ บริษัทจะลงทุนก่อสร้าง ติดตั้ง บริหารจัดการ ดำเนินการผลิต และบำรุงรักษา งานระบบประปา ประกอบด้วยระบบน้ำดิบ ระบบท่อส่งน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา และวางท่อส่งน้ำประปา ในพื้นที่ของในโรงพยาบาลฯเพื่อขายน้ำประปาสำหรับใช้ในกิจการภายในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าน้ำประปาตามการใช้จริง

 

 

 

Back to top button