“กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ลาออกกรรมการ BCP มีผล 1 ต.ค.นี้

กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ BCP มีผล 1 ต.ค.64 บอร์ดเร่งสรรหาคนใหม่ทดแทน


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP แจ้งว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button