“เขื่อนเจ้าพระยา” ยกธงเหลืองเตือนเฝ้าระวังน้ำ “ปภ.” ประสาน 12 จว.รับมือใกล้ชิด

“เขื่อนเจ้าพระยา” ปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้น ทำน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งแล้วกว่า 100 หลังคาเรือน ฟาก ปภ. ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือน้ำหลาก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ ตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำจาก จ.นครสวรรค์ มีปริมาณที่มากขึ้นเล็กน้อยวัดได้ 2,379 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังทรงตัวอยู่ที่ 16.41 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้น เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้นอีก 50 ซ.ม. วัดได้ 15.53 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ขณะที่วันนี้ เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนธงเตือนสถานการณ์น้ำเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึงระดับวิกฤต แต่ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือระดับเฝ้าระวัง โดยชี้แจงว่าเป็นความเข้าในผิดในการสื่อสาร

อย่างไรก็ตาม จากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ ต.ตลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก มีน้ำล้นตลิ่งไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งแล้วกว่า 100 หลังคาเรือน และระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านจึงรวมตัวกันกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนชั้นในได้ และคาดว่าในคืนนี้ระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นได้อีก 20-30 ซ.ม.

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และแจ้งเตือนหน่วยงานที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำ และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 26-30 ก.ย.2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไป พาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น

โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงเพิ่มขึ้น ประมาณ 0.30-1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย.2564 ในบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ

ทั้งนี้ ปภ.จึงได้ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ให้พ้นจากแนวน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม หากได้รับความเดือดร้อน แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Back to top button