AQ แจกวอร์แรนต์ผถห. 2:1 ราคาใช้สิทธิ 0.028 บ. ลุยต่อยอดพลังงาน-อสังหาฯ

บอร์ด AQ ไฟเขียวแจกฟรี “AQ-W5” ผู้ถือหุ้นเดิม 42,662 ล้านหน่วย ในอัตรา 2:1 อายุ ไม่เกิน 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 0.028 บ. พร้อมเผยอยู่ระหว่างกำลังศึกษาหลายโครงการทั้งธุรกิจพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อต่อยอด-สร้างการเติบโต


บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  6/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลด-เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยหลังการลดทุนจดทะเบียนเดิมโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ จำนวน 38,396,165,150 บาท จากเดิม 42,662,405,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,058,570,872 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,792,330,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.028 บาทต่อหุ้น กำหนด Record Date เพื่อรับสิทธิการจัดสรร AQ-W5 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 และ/หรือ วันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

โดยนายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AQ เปิดเผยว่า AQ มีธุรกิจโรงไฟฟ้าชื่อดังอยู่ในมือ เป็นการลงทุนผ่านบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดรวมกว่า 700 เมกะวัตต์ และถือเงินลงทุนใน บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (GEP Thailand) ที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามินบู ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ ประเทศเมียนมา

อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนขยายสัดส่วนธุรกิจในกลุ่มพลังงานเพราะจะสนับสนุนโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการและยังรวมถึงธุรกิจอื่น การจัดหาเงินลงทุนอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่า เพื่อความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนและเพื่อผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 จึงเป็นทางเลือกที่ดี คุ้มค่า เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคตได้

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 ณ อาคารเอคิว สแควร์ ชั้น1 ห้องอคาดิมี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

Back to top button