“จุมพล ริมสาคร” ลาออกกรรมการ TTB วันนี้

“จุมพล ริมสาคร” ลาออกตำแหน่งกรรมการ “ธนาคารทหารไทยธนชาต” มีผลวันนี้ (1 ต.ค.)


ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB เปิดเผยว่า นายจุมพล ริมสาคร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Back to top button