เทียบฟอร์ม 24 “ไอพีโอ” 9 เดือนแรกปี 64 ชู 5 หุ้นฟาดรีเทิร์นเกิน 100%

เทียบฟอร์ม 24 หุ้น “ไอพีโอ” 9 เดือนแรกปี 64 ระดมทุนผ่าน “SET” 12 หุ้น เทรด “mai” 12 หุ้น พบ 5 หุ้น TQR, ADD, DITTO, PACO และ PROS โกยรีเทิร์นอื้อซ่า ราคาพุ่งเหนือจองเกิน 100%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่เป็นหุ้นจดทะเบียนเข้าใหม่ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค. – ก.ย.2564) ซึ่งมีทั้งหมด 24 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาด SET ทั้งหมด 12 บริษัท และจดทะเบียนในตลาด mai ทั้งหมด 12 บริษัท

สำหรับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน SET ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีดังนี้

หลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม วันที่เสนอขาย การซื้อขายวันแรก ล่าสุด
ราคาขาย IPO (บาท) ราคาปิด (บาท) % เปลี่ยนแปลง ราคาล่าสุด 30 ก.ย.64 (บาท) %เปลี่ยนแปลง
OR RESOURC 11 ก.พ.64 18.00 29.25 62.50 27.50 52.78
KISS CONSUMP 19 ก.พ.64 9.00 14.00 55.56 12.00 33.33
ASW PROPCON 28 เม.ย.64 9.82 9.85 0.31 8.60 -12.42
DMT SERVICE 7 พ.ค.64 16.00 15.90 -0.63 12.70 -20.63
TIDLOR FINCIAL 10 พ.ค.64 36.50 45.75 25.34 33.50 -8.22
NSL AGRO 19 พ.ค.64 12.00 13.70 14.17 18.80 56.67
MENA SERVICE 7 ก.ค.64 1.20 2.48 106.67 1.89 57.50
SNNP AGRO 20 ก.ค.64 9.20 10.40 13.04 10.90 18.48
STECH PROPCON 23 ก.ค.64 2.78 3.28 17.99 2.42 -12.95
AMR TECH 2 ส.ค.64 6.90 6.95 0.72 6.40 -7.25
CV RESOURC 2 ก.ย.64 3.90 3.92 0.51 3.36 -13.85
UBE RESOURC 30 ก.ย.64 2.40 2.06 -14.17 2.06 -14.17

ทั้งนี้จากตารางจะเห็นได้ว่า หุ้น IPO เข้าเทรดในตลาด SET ที่มีราคาหุ้นซื้อขายวันแรกปิดตลาดปรับตัวขึ้นสูงกว่าราคาเสนอขาย IPO ได้มีจำนวน 10 บริษัท ได้แก่ OR, KISS, ASW, TIDLOR, NSL, MENA, SNNP, STECH, AMR และ CV ส่วน DMT และ UBE พบว่า มีราคาหุ้นซื้อขายวันแรกปิดตลาดต่ำกว่าราคาเสนอขาย IPO

ส่วนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน mai ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีดังนี้

หลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม วันที่เสนอขาย การซื้อขายวันแรก ล่าสุด (30 ก.ย.2564)
ราคาขาย IPO (บาท) ราคาปิด (บาท) % เปลี่ยนแปลง ราคาล่าสุด 30 ก.ย.64 (บาท) %เปลี่ยนแปลง
JAK PROPCON 18 ม.ค.64 1.45 2.02 39.31 1.69 16.55
TQR FINCIAL 17 ก.พ.64 5.10 15.30 200.00 15.60 205.88
PACO INDUS 22 มี.ค.64 1.40 3.98 184.29 2.92 108.57
PROS PROPCON 27 เม.ย.64 2.00 3.36 68.00 3.18 59.00
PROEN TECH 29 เม.ย.64 3.25 8.35 156.92 6.50 100.00
DITTO TECH 6 พ.ค.64 7.50 16.00 113.33 17.00 126.67
WINMED CONSUMP 11 พ.ค.64 3.10 5.90 90.32 6.10 96.77
ADD SERVICE 20 พ.ค.64 11.00 14.80 34.55 27.00 145.45
SMD CONSUMP 17 มิ.ย.64 7.20 9.20 27.78 14.00 94.44
SECURE TECH 1 ก.ค.64 16.00 24.20 51.25 26.00 62.50
BBIK TECH 16 ก.ย.64 18.00 30.00 66.67 32.75 81.94
CPANEL PROPCON 30 ก.ย.64 6.00 7.30 21.67 7.30 21.67

สำหรับหุ้นที่เข้าระดมทุนผ่านตลาด mai ราคาหุ้นซื้อขายปิดตลาดวันแรกปรับตัวขึ้นสูงกว่าราคาราคาเสนอขาย IPO ทุกตัวทั้ง 12 บริษัท

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า หุ้น IPO ที่เข้าระดมทุนผ่านตลาด SET และ mai ในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 ส่วนใหญ่ราคาหุ้นซื้อขายปิดตลาดวันแรกปรับตัวขึ้นสูงกว่าราคาเสนอขาย IPO แม้ว่าสภาวะตลาดหุ้นไทยจะมีความผันผวน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รวมถึงมีปัจจัยจากต่างประเทศเข้ามากดดันเป็นบางช่วงก็ตาม

อย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 หรือไตรมาส 3/2564 ก็ยังพบว่า หุ้น IPO ส่วนใหญ่ที่เข้าเทรดมาตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันราคาหุ้นยังคงสามารถรักษาระดับเหนือราคาเสนอขาย IPO ไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยหุ้นที่ปัจจุบันมีราคาปรับตัวขึ้นสูงกว่าราคาเสนอขาย IPO มากกว่า 100% ได้แก่ TQR, ADD, DITTO, PACO และ PROS

โดยบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR สามารถทำราคาขึ้นชนเพดานสูงสุด 200% (ซีลลิ่ง) สำหรับการซื้อขายของหุ้น IPO วันแรก จนถึงปัจจุบันราคาหุ้น (30 ก.ย.2564) ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 15.60 บาท สูงกว่าราคาเสนอขาย IPO ที่ระดับ 5.10 บาท คิดเป็นปรับตัวสูงกว่าราคาจองที่ 205%

ขณะที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ซึ่งราคาหุ้นปิดตลาดซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคาเสนอขาย IPO พบว่า ราคาหุ้นในปัจจุบัน (30 ก.ย.2564) อยู่ที่ระดับ 12.70 บาท ปรับตัวลงต่ำกว่าราคาเสนอขาย IPO ที่ระดับ 16 บาท หรือคิดเป็นต่ำกว่าราคา IPO ที่ 20.63%

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button