SUN ผนึก “ลิสเซินฟิลด์” ร่วมวิจัย-พัฒนาเทคโนฯ เดินหน้าสู่ “เกษตรสมัยใหม่”

SUN จับมือ “ลิสเซินฟิลด์”  ร่วมวิจัย-พัฒนาเทคโนฯการเกษตร ผลักดันสู่การทำธุรกิจ “เกษตรสมัยใหม่” ต่อยอดภาคการเกษตรทุกระดับ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN มุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯ ด้านนวัตกรรมโดยร่วมมือกับ บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด หรือ ListenField ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสัญชาติไทย – ญี่ปุ่น ผู้คิดค้นและพัฒนาโซลูชัน เพื่อการพัฒนาการเกษตรแม่นยำ โดยร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือพืชพันธุ์ อื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้านนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือกับ ListenField ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับในแวดวงของการเกษตรมามากกว่า 20 ปี โดยการเกษตรถือเป็นส่วนสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม และภาคการส่งออก ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าการเกษตรแบบดั้งเดิม อาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ยากนั้นไม่เพียงพอแล้ว เกษตรกรจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาสนับสนุน นำไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูง เพื่อยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ListenField ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสามารถวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์พืชต่างๆ ที่เหมาะสม ขยายผลสู่สังคม และเกิดความมั่นคงทางการเกษตรในระดับประเทศต่อไป

ขณะเดียวกันดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด เปิดเผยว่า ListenField มีความยินดีที่ได้รับโอกาสในการร่วมมือกับ SUN ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ListenField มีความเชื่อมั่นว่าจะตอบโจทย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลผลิต และรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมิติ เพื่อบริหารจัดการการเกษตรสู่ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

 

Back to top button