CRD รับทรัพย์ 467 ลบ. หลังคว้างานจัดเก็บขยะ “เทศบาลนครเชียงใหม่”

CRD คว้า 1 งานใหม่ มูลค่า 467.80 ลบ. เป็นงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระยะเวลา 5 ปี เริ่ม 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2570


บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD เปิดเผยว่า บริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่ 1 โครงการ เป็นงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 467,803,738.32 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2570

Back to top button