เช็กเลย! 9 หุ้น ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 18 ต.ค.นี้

ตลท.จับ ARIN, CRD, JAS, NWR, SOLAR, TH, U, YGG, SANKO พ่วง U-P และ U-W4 มีผล 18 ต.ค. - 26 พ.ย. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN, บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD, บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS, บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR, บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR, บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TH, บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U, หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U-P, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ U-W4, บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – 26 พ.ย. 2564

นอกจากนี้ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SANKO ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – 26 พ.ย. 2564

Back to top button