ตลท.ขยายเวลา T ติด “แคชบาลานซ์” ยาวถึง 9 พ.ย.64

ตลท.ขยายเวลา T ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 3 ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance เริ่มพรุ่งนี้ – 9 พ.ย. 64  


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T เป็นหลักทรัพย์ที่ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 3 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 9 พ.ย. 64

 

Back to top button