บอร์ด SPC อนุมัติค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ TCT กว่า 7.2 ลบ. ระยะสัญญา 2 ปี

SPC ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ TCT จำนวน 7.2 ล้านบาท เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วน โดยมีระยะเวลาค้ำประกัน 2 ปี เริ่มตั้งแต่ 31 ต.ค.64 - 31 ต.ค.66


นางผาสุก รักษาวงศ์ และนายเวทิต โชควัฒนา กรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ได้เปิดเผยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ (21 ตุลาคม 2564) ได้มีมติอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ TCT ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงิน 7,200,000 บาท ต่อ ทรานคอสคอสมอส อิงค์ (transcosmos inc.) โดยมีระยะเวลาค้ำประกัน 2 ปี (เริ่มตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2566)

สำหรับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 24.98% และถือหุ้นบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 9.00% ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่ได้ออกเสียง คือ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด

Back to top button