MILL เปลี่ยนชื่อบ.ลูก “ซันเทคเมทัลส์” เป็น “ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน”

MILL แจ้งอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย “บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด” เป็น “บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด” พร้อมดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งถึงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ของ บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าว จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ผศ.ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ กรรมการบริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน  จำกัด  ซึ่งเป็นลูกของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวถือเป็นการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ขององค์กร  เพราะนอกจากจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว  บริษัทยังได้มีการยกเครื่องรูปแบบการดำเนินธุรกิจ  เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต  โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมจากเดิมที่บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารจัดการเศษเหล็กและซื้อขายเศษเหล็ก

สำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทจะเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน  โดยเป้าหมายหลักคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้บริษัทต้องการจะเป็นศูนย์กลาง  carbon credit ของกลุ่มบริษัทในเครือมิลล์คอน สตีล  นอกจากนี้ต้องมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อย   ในโรงงานหรือที่เรียกว่า Decarbonization

อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจเดิมของบริษัทในการบริหารจัดการเศษเหล็ก บริษัทนำเทคโนโลยีของเครื่องจักรมาใช้บริหารจัดการเศษเหล็ก  สามารถบดย่อยเศษเหล็กให้มีขนาดเล็กลง ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการหลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดพลังงานในการหลอม (Recycle Process) เหล็กที่ได้จะถูกปรุงแต่งให้มีความบริสุทธิ์ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

สำหรับชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น พลาสติก วัสดุยาง ที่ถูกคัดแยกสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถลดขยะที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Zero waste ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

Back to top button