“วิชัย ศุภสาธิตกุล” ผถห.ใหญ่ HENG ขายหุ้น 5.6% เหลือถือ 8.7%

“วิชัย ศุภสาธิตกุล” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ HENG ขายหุ้นออกมา 5.5995% เหลือถือปัจจุบัน 8.7108%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG โดย นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.5995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 8.7108% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button