BAY ปิดดีลขายหนี้ NPL กว่า 1.4 พันลบ. BAM รับบริหารต่อ

BAY ปิดการซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ยอดหนี้กว่า 1.4 พันลบ. โดย BAM เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล มูลค่าขายรวม 939.64 ลบ.


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ระบุว่า ธนาคารได้ดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล มีจำนวน 449 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งสิ้น 1,409.64 ล้านบาท มูลค่าการขายรวม 939.64 ล้านบาท โดยคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการขายในวันที่ 22 กันยายน 2564 มีการลงนามสัญญาในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และมีการปิดการซื้อขายภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

Back to top button