ดีเดย์ 1 พ.ย.นี้! “คลัง” เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก “คนละครึ่ง” 1.2 แสนสิทธิ

“คลัง” เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเก็บตก "คนละครึ่ง" เฟส 3 จำนวน 119,974 สิทธิ วันที่ 1 พ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.ของทุกวันจนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เต็มจำนวน 28 ล้านสิทธิแล้ว และกระทรวงการคลังได้ประมวลผลผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 119,974 สิทธิ ซึ่งจะนำสิทธิที่เหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 อีกครั้งในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.ของทุกวันจนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

สำหรับประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 อยู่แล้วจะมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่าย รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะได้รับโดยอัติโนมัติ และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 จะได้รับวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคน ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

โดยขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) เพิ่มเติมอีกหนึ่งราย ได้แก่ True Food ซึ่งเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเดิมที่ได้รับอนุมัติอยู่แล้ว ได้แก่ Grab และ LINEMAN รวมทั้งสิ้นเป็น 3 ราย

ทั้งนี้ข้อมูลการใช้จ่ายล่าสุด ณ วันที่ 28 ต.ค. 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.55 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 115,291.80 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 58,605.30 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 56,686.50 ล้านบาท และข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด (29 ต.ค. 2564) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 897.80 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 463.50 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 434.30 ล้านบาท

 

 

Back to top button