IVL ตั้ง 2 ผบห.เสริมแกร่งกลุ่ม Fibers-IOD ผลักดันธุรกิจโตมั่นคง

IVL แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่ง COO ในกลุ่มธุรกิจ Fibers และ IOD เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจรองรับการเติบโต


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า บริษัทมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของผู้บริหาร และแต่งตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฎิบัติการ (Chief Operating Officer: COO) กลุ่มธุรกิจ Fibers และกลุ่มธุุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD)

โดยเป็นการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ เคนนีลลี่ ดำรงตำแหน่ง COO กลุ่มธุรกิจ Fibers และ นายอะลาสแตร์ พอร์ท ในตำแหน่ง COO กลุ่มธุรกิจ IOD และเป็นส่วนหนึ่งของ IMC จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพื่อสร้างกลุ่มธุรกิจเติบโตสูงที่ทั้งสองกำลังดูแลอยู่ให้ยั่งยืนได้ด้วยตนเองต่อไป อันจะช่วยสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล โดยการแต่งตั้งสองตำแหน่งดังกล่าวจะมีผลในทันที

สำหรับการปรับเปลี่ยนหน้าที่ นายซันเจย์ อาฮูจา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) จะรับหน้าที่ COO รักษาการชั่วคราวสำหรับธุรกิจ Combine PET (CPET) เป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ตามแผนการหมุนเวียนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับสูงใน IMC โดยจะขึ้นตรงต่อ นาย ดี เค อากาวาล ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และจะรับหน้าที่เพิ่มเติมในตำแหน่ง CFO

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนหน้าที่สำหรับกลุ่มธุรกิจ CPET จะช่วยทำให้เกิดการขับเคลื่อนใหม่ๆ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไอวีแอล และส่งเสริมการเป็นหน่วยงานที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง รองรับผู้รับตำแหน่งอย่างแน่ชัดในอนาคตซี่ง IMC กำลังสรรหา ทั้งนี้ นายอโชค เจน จะช่วยสนับสนุนนาย ดี เค อากาวาล ดูแลหน้าที่ที่เพิ่มเติมนี้ในฐานะผู้ควบคุมดูแล ด้านการเงินการธนาคาร งบการเงินรวมทั่วโลก ภาษี และการควบรวมกิจการ

นอกจากนี้ นายคลอส โฮซ จะร่วมเป็นหนึ่งใน IMC ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 แทน นายโรเบอร์โต้ เบททีนี ซึ่งจะเกษียณปลายปี 2564

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะสานต่อ growth mindset โดยแต่งตั้งผู้บริหารระดับ c-suite และหมุนเวียนผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้นำที่เพิ่งแต่งตั้งล่าสุดสำหรับกลุ่มธุรกิจ Fibers และ IOD จะเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการเติบโตที่พิเศษของเรา เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขออวยพรสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้บริหารที่มีความสามารถทุกท่านในการรับตำแหน่งใหม่ใน IMC ของเรา ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนอนาคตที่สดใสสำหรับไอวีแอล” นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม IVL กล่าว

 

 

Back to top button