BCPG เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าชิบะ-โซลาร์รูฟ ม.เชียงใหม่ รวมกว่า 27MW

BCPG เปิด COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะในญี่ปุ่น และโซลาร์รูฟมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังการผลิตตามสัญญากว่า 27 เมกะวัตต์


นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดดำเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชิบะ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด ชิบะ ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 20.0 เมกะวัตต์ กับบริษัท โตเกียว อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Tokyo Electric Power Company) ภายใต้การลงทุนแบบทีเค สัดส่วนร้อยละ 100  โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

“การเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการชิบะในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีการเปิดดำเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 34.7 เมกะวัตต์ ขณะที่ปัจจุบันบีซีพีจีมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟฟ้า รวม 89.7 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกจำนวน 55.0 เมกะวัตต์” นายบัณฑิต กล่าว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ CMU Smart City  ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้น จำกัด (Thai Digital Energy Development -TDED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75  ได้ทำการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในโครงการระยะที่ 1 จำนวนรวมทั้งสิ้น 7.7 เมกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณ สวนสัก สวนดอก และแม่เหียะ ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะเวลา 20 ปี ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ตกลงกัน และโครงการดังกล่าว ยังมีส่วนขยายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้อีกประมาณ 4.3 เมกะวัตต์

Back to top button