TPCH ควัก 138 ลบ.จ่ายปันผล เล็ง COD “สยาม พาวเวอร์” 9.5 MW ไตรมาส 4 หนุนผลงานปีนี้เด่น

TPCH ควัก 138 ลบ.จ่ายปันผล 0.343 บาท/หุ้น จ่อ COD "สยาม พาวเวอร์" ขนาดกำลังผลิต 9.5 MW ดันกำลังผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้นเป็น 116.30 MW มั่นใจหนุนผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง


นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,870.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.3% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมเท่ากับ 1,305.39 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 147.62 ล้านบาท ขณะที่งวดไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 660.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.70% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 472.97 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 51.75 ล้านบาท

โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลครบ 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 106.80 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.343 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 137.61 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 7 ธันวาคม 2564

“ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ตามปกติ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ ที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างมีเสถียรภาพ แม้จะยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีแผนที่จะเตรียมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิต 9.50 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวมเป็น 116.30 เมกะวัตต์ จากเดิม 106.80 เมกะวัตต์ และมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนผลงานเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ” นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPCH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 250 เมกะวัตต์ภายในปี 2566 แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ ขนาด 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 50 เมกะวัตต์ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพิ่มเติม 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ปัตตานี กรีน จํากัด, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 203,000,000 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นโรงไฟฟ้าทั้ง 4 แห่ง เพิ่มเป็น 95 – 99% จากเดิม 68 – 89% ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่อง

“เราพร้อมที่จะเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับ TPCH เนื่องจาก ปัจจุบันมีฐานทุนที่พร้อมสำหรับการลงทุนอยู่แล้ว และในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าขยะ TPCH อยู่ระหว่างการศึกษา และเตรียมพัฒนาเพิ่มเติม อีกประมาณ 4-6 แห่ง โดยอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว” นายเชิดศักดิ์ กล่าว

Back to top button