KUN โชว์กำไร Q3 โตเด่น 180% แตะ 42 ลบ. รับรายได้ขายอสังหาฯทะลัก

KUN โชว์กำไร Q3/64 โตเด่น 180% แตะ 42.09 ลบ. จากปีก่อน 15.25 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือนแตะ 110.61 ลบ. โต 159% จากปีก่อนกำไร 42.60 ลบ.รับรายได้ขายอสังหาฯทะลัก


บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเติบโต เนื่องจากมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจาก 170.20 ล้านบาท เป็น 249.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.72 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุที่บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการบ้านแนวราบมีอย่างต่อเนื่อง

โดยส่งผลให้บริษัทฯมียอดขายเพิ่มขึ้นจากโครงการที่เปิดขายทั้งหมด 5 โครงการ ประกอบกับบริษัทฯ สามารถส่งมอบบ้านได้ตามกำหนด โดยมีโครงการคุณาลัยพรมี เป็นโครงการที่มียอดรับรู้รายได้มากที่สุดในไตรมาส 3

สำหรับรายได้สะสม 9 เดือน บริษัทฯมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 496.16 ล้านบาท เป็น 693.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.81 จากงวดสะสม 9 เดือนของปีที่ผ่านมา

ด้านรายได้อื่นในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจาก 0.50 ล้านบาท เป็น 1.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 214.00 สำหรับรายได้อื่นสะสม 9 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 1.58 ล้านบาท เป็น 3.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 134.67 จากงวดสะสม 9 เดือนของปีที่ผ่านมา

Back to top button