ลูกค้าโวย! “เดอะวันประกันภัย” ส่ง SMS บีบยกเลิก “เจอ จ่าย จบ” หวั่นกระทบสภาพคล่อง

ลูกค้าโวย! “เดอะวันประกันภัย” ส่งข้อความบีบให้ยกเลิกประกันโควิด “เจอ จ่าย จบ” หลังยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และอาจไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวานนี้ (12 พ.ย. 64) บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด ได้ส่งข้อความถึงลูกค้าเรื่อง ขอเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ดังนี้

ตามที่ท่านได้มีการเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้กับบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่…. นั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงจาก วันเริ่ม คุ้มครองเป็นอย่างมาก โดยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปี 2564 ได้ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวนถึง 300 เท่าหรือ 30,000% บริษัทฯ ได้พยายามทำหน้าที่ในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างดีที่สุด โดยได้ชดเชยค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถแต่ผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนที่สูงมาก ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งทำให้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนปรมตามประกาศ คปภ. เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19ฯ เพื่อทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯจึงขอให้ท่านในฐานะผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ให้สิทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกัน COVID-19 ฉบับใหม่โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

2) ให้สิทธิท่านสามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

3) หากท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธิตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ซึ่งบริษัทฯ ยินดีคืนเบี้ยประกันภัยให้ท่านเต็มจำนวน 100% โดยไม่หักระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมา

4) ให้สิทธิท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามข้อ 3 มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิตามข้อ 1-4 ได้ตามขั้นตอนท้ายจดหมายนี้ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่/ตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ใน ครั้งนี้

 

ขณะที่ล่าสุดวันนี้ (13 พ.ย.) เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 2 โพสต์เรื่องราวถึงลูกเพจร้องเรียนมาว่า บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่ง SMS แจ้งไปยังลูกค้า เสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระมบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ

ด้านเฟซบุ๊ก The One Insurance ซึ่งเป็นเพจออฟฟิเชียลของทาง บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการใดๆ

Back to top button