ACE ลุย COD โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง กำลังผลิต 9.9 MW

ACE ลุย COD โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง จ.กำแพงเพชร กำลังผลิต 9.9 MW มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff (FiT) 8.00 MW กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาอายุ 20 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร กำลังผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff (FiT) 8.00 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สัญญามีอายุ 20 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เมื่อนับรวมโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุงดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้ารวม 56 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 528.37 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 22 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 257.57 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 34 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 270.80 เมกะวัตต์

Back to top button