ตลท.จับ COMAN ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 30 พ.ย. 64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ COMAN ใช้เกณฑ์ cash balance ระดับ 1 เริ่มมีผลตั้งแต่ 30 พ.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ COMANดยมีผลตั้งแต่ 30 พ.ย. 2564 – 20 ธ.ค. 2564

Back to top button