TPS คว้างาน “ติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน” โครงการสะพาน มูลค่า 557 ลบ.

TPS ลงนามสัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดินของโครงการสะพาน มูลค่า 557 ลบ. ระยะเวลาส่งมอบ 12 เดือน


บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดินของ “โครงการสะพาน (สายใยแก้วนำแสงใต้ดิน)” พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์กับ บริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยขอบเขตงานนั้นเป็นการสำรวจ ออกแบบ จัดหาอุแกรณ์ พร้อมติดตั้งสายใยแก้วนำแสงใต้ดินในพื้นที่ภาคใต้ประเทศไทย มูลค่างาน 557.89 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาส่งมอบ 12 เดือน

Back to top button