TTCL คว้างาน “ปตท.” สร้างถังกักเก็บก๊าซ มูลค่า 1.5 พันลบ.

TTCL คว้างาน “ปตท.” โครงการสร้างถังกักเก็บก๊าซ มูลค่า 1.5 พันลบ. ระยะเวลาดำเนินงานราว 22 เดือน


บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศ เป็นโครงการ GSP Logistics Management Phase 2 Project ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถังกักเก็บก๊าซ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มูลค่าโครงการ ประมาณ 1,530 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าประมาณ 46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

โดยเป็นงานการออกแบบวิศวกรรม,จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้างและทดสอบการเดินเครื่อง โครงการตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระยะเวลาประมาณ 22 เดือน

Back to top button