ITEL คว้างาน “กปภ.” 45 ลบ. ดันแบ็กล็อก “นิวไฮ” 4.2 พันลบ.

ITEL แจ้งข่าวดี ชนะประกวดราคา 2 โครงการจาก “กปภ” มูลค่ารวม 45 ล้านบาท ดันสัญญาในมือทะลักกว่า 4,200 ลบ. สร้างสถิตินิวไฮ


นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการประปาส่วนภูมิภาคในงานให้บริการโครงข่าย สะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการ และความเชื่อมั่นในเสถียรภาพโครงข่ายจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยชนะงานให้บริการถึงโครงข่าย 2 โครงการพร้อมกัน

ประกอบด้วย 1) โครงการเช่าบริการระบบ เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network VPN) มูลค่า 26,477,000.00 บาท (ยี่สิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน) และ 2) โครงการเช่าบริการเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้น้ำ มูลค่า 19,050,000.00 บาท (สิบเก้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยราคาทั้ง 2 โครงการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะเริ่มให้บริการในเดือน ม.ค. 2565

“การได้รับงานในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งมูลค่าสัญญาในมือ (Contract on Hand) ในปัจจุบันที่ใกล้ทะลุ 4,200  ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มรายได้ด้วยการขยายขอบเขตงานบริการให้กว้างขึ้น ได้รับสัญญาจากลูกค้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความเชื่อใจในคุณภาพการให้บริการที่บริษัทได้พิสูจน์ตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง คาดว่าในปีหน้าจะเป็นปีที่ดีที่บริษัทจะเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง จะช่วยทำให้ภาครัฐและเอกชนเปิดให้ยื่นเสนองานใหม่อย่างคึกคัก ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้ารับงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น” นายณัฐนัย กล่าว

Back to top button