SUN คว้า 2 ไลเซนส์ปลูก “กัญชง” ลุยต้นน้ำเต็มตัว

SUN คว้า 2 ใบอนุญาตปลูก “กัญชง” เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เพื่อลุยต้นน้ำเต็มตัวคาดเห็นผลชัดเจนปี 2565 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น


นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มอบใบอนุญาต 2 ใบ ได้แก่ ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และปรับปรุงพันธุ์ ให้แก่บริษัท ซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว บริษัทจะเริ่มดำเนินการปลูกกัญชง ในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ บริษัทสามารถจำหน่ายใบและส่วนต่างๆ ของกัญชงที่มาจากการปลูกแก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งได้มีการตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (KTDM) บริษัทย่อยของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจอเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ส่วนในด้านของการวิจัยบริษัทได้มีความร่วมมือกับทีมนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม วิเคราะห์ปริมาณ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) องค์ประกอบโปรตีน กรดอะมิโนที่สำคัญ และวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำมันเมล็ดกัญชง เช่น กรดไขมัน โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ ต่อไป

อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าความประสบการณ์อันยาวนานและเทคโนโลยีทางด้านเกษตรที่บริษัทเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะเป็นปัจจัยบวกในการทำธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกัญชง โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนการปลูกที่กำหนดไว้ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในต้นปี 2565 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น

Back to top button