ครม.เคาะเงินกู้อีก 642 ลบ. เยียวยานักเรียนกลุ่มตกหล่น 3.2 แสนคน

ครม.ไฟเขียวใช้เงินกู้อีก 642 ลบ.เยียวยานักเรียนกลุ่มตกหล่น 3.2 แสนคน เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการใช้จ่ายเงินกู้จำนวน 642 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

เป็นการเพิ่มให้ จากเดิมที่ได้อนุมัติไปแล้วจำนวน 23,226 ล้านบาท จึงเท่ากับว่า รัฐบาลได้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งสิ้น 11,934,661 คน” นางสาวรัชดา กล่าว

โดยงบประมาณที่อนุมัติเพิ่มครั้งนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 321,461 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ (กลุ่มตกหล่น) อาทิ นักเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในสังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 15,264 คน

2.กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. (อายุ 6 – 18 ปี) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 231,839 คน

3.กลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กกลางวัน และโรงเรียนอนุบาล ที่มีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้ตรวจสอบความซ้ำ กับเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว โดยจะส่งข้อมูลให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 หน่วยงาน รวม 74,358 คน

Back to top button