TWZ จับมือ SOLAR เซ็น MOU ลุยสถานีชาร์จรถ EV พลังงานแสงอาทิตย์เจ้าแรกของไทย

TWZ จับมือ SOLAR เซ็น MOU ร่วมพัฒนา-ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ป้อนตลาดยานยนต์ไฟฟ้า


บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ระบุว่า ตามที่ บริษัท สกายเวลล์ ไทยแลนด์ ประเทศไทย จํากัด (SKY-TH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 51 % ผ่านบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TWZ ถือหุ้นอยู่ 100%) เพื่อประกอบธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) และการตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) โดยที่ SKY-TH ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท แอดวานซ์โมบิลิตี จํากัด ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า (Exclusive Agent)ที่ผลิตโดย บริษัท แอดวานซ์โมบิลิตีจํากัด ให้กับ SKYWELL และ มีความเชี่ยวชาญในการขายและบริการรถไฟฟ้า EV ให้กับบริษัทและองค์กรณ์ต่างๆ นั้น

ล่าสุดบริษัทฯ ได้เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันจัดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า รวมถึงพิจารณารูปแบบการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่จะมาร่วมทุนกัน ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาก่อสร้างและลงทุนในสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยสัดส่วนการถือหุ้นจะตกลงกันในภายหลัง

โดยที่ SOLAR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศแบบบริการครบวงจร มากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรจากประเทศเยอรมัน ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น UL (สหรัฐอเมริกา) MCS (สหราชอาณาจักร) JIS (ญี่ปุ่น) และ มอก (ไทย) จะเป็นฝ่ายที่จะนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาติดตั้งไว้บนสถานีชาร์จ

รวมทั้งร่วมกันพัฒนาติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV ให้กับกลุ่มตลาดรถไฟฟ้า EV โดยเฉพาะจะสนับสนุนรถไฟฟ้า EV ที่จําหน่ายโดย SKY-TH เพื่อให้สถานีชาร์จดังกล่าวมีฐานลูกค้าในเบื้องต้นที่โครงการสถานีชาร์จมีตัวเลขความเป็นไปได้ของโครงการที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ในเบื้องต้น

ส่วน SKY-TH จะมีหน้าที่เป็นผู้จัดหาการตลาด จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับสถานีชาร์จโดยเบื้องต้นจะนําฐานลูกค้ารถไฟฟ้าที่บริษัทจําหน่ายได้สร้างแรงจูงใจทาง การตลาดให้ลูกค้าดังกล่าวมาเป็นลูกค้าของสถานีชาร์จเพื่อสนับสนุนโครงการสถานีชาร์จของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว รวมทั้งหาฐานลูกค้ารถไฟฟ้า EV อื่นๆ เพื่อมาเป็นลูกค้าเพิ่มเติม

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคู่สัญญาจะพิจารณาและเจรจาในเงื่อนไขต่างๆ และอาจลงนามสัญญาเพิ่มเติมต่อไปซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆ จักแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นลำดับถัดไป

Back to top button