UAC เคาะปันผล 0.08 บ. XD 4 ม.ค.65 “กิตติ ชีวะเกตุ” รับทรัพย์เฉียด 26 ลบ.

บอร์ด UAC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.08 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ม.ค.65 จ่าย 17 ม.ค.65 ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ “กิตติ ชีวะเกตุ” รับทรัพย์เฉียด 26 ลบ.


บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 เป็นเงินสดในอัตรา 0.08 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 ม.ค.2565 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 ม.ค.2564

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า จากการจ่ายปันผลดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้รับรายได้จากการปันผลครั้งนี้ราว 25.88 ล้านบาท

อนึ่งภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มี.ค.2564 พบว่า นายกิตติ ชีวะเกตุ เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ UAC ถือหุ้นจำนวน 323,564,263 หุ้น หรือคิดเป็น 48.47%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย กิตติ ชีวะเกตุ 323,564,263 48.47
2. น.ส. นิลรัตน์ จารุมโนภาส 30,524,601 4.57
3. น.ส. ชวิษศา ชีวะเกตุ 25,937,500 3.89
4. น.ส. อลิสา ชีวะเกตุ 25,742,900 3.86
5. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 23,906,137 3.58
6. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 20,060,017 3.00
7. น.ส. นิรนุช จารุมโนภาส 16,144,305 2.42
8. นาง มยุรี วงแก้วเจริญ 12,650,000 1.89
9. นาย พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 12,361,900 1.85
10. นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล 12,187,530 1.83

Back to top button