TNR ฟ้อง “เพลย์บอย” กว่า 100 ล้านเหรียญฯ หลังถูกยกเลิกสัญญา

TNR ฟ้อง “เพลย์บอย" เรียกค่าเสียหายกว่า 100 ล้านเหรียญฯ หลังบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินตามกระบวนการของศาลแขวงสหรัฐประจำเขตแคลิฟอร์เนีย


บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้รับหนังสือจากบริษัท โปรดักส์ ไลเซนซิ่ง จำกัด (Products Licensing LLC) ซึ่งระบุว่าประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Product License Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โปรดักส์ไลเซนซิ่ง จำกัด ซึ่งอาศัยอำนาจการโอนสิทธิและหน้าที่มาจากบริษัท เพลย์บอย เอ็นเทอร์ไพร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Playboy Enterprises International, Inc.) ซึ่งนิติบุคคลทั้งสองที่ได้กล่าวถึงข้างต้นจะถูกเรียกรวมกันว่า “เพลย์บอย”

โดยบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายหลังจากที่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเห็นว่าเพลย์บอยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำผิดต่อกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาหลายประการ จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ดำเนินคดีกับเพลย์บอยเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย

ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ยื่นฟ้องเพลย์บอยเป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตแคลิฟอร์เนีย (The United States District Court for the Central District of California) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 100,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีฐานความผิดหลายประการ ซึ่งรวมถึงการละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับแฟรนไชส์ รวมถึงการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การผิดสัญญา และการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินตามกระบวนการของศาลแขวงสหรัฐประจำเขตแคลิฟอร์เนีย

 

Back to top button