META บุ๊กรายได้ก่อสร้าง “โรงไฟฟ้ามินบู” กว่า 115 ลบ. มั่นใจดันผลงาน Q4 โตแกร่ง

META บุ๊กรายได้ก่อสร้าง “โรงไฟฟ้ามินบู” เฟส 2-4 รวม 3.4 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 115 ลบ. คาดดันผลงานไตรมาส 4/64 โตแกร่ง เผยบอร์ดไฟเขียวเลื่อนกำหนดชำระเงินล่วงหน้าครั้งที่ 2 ที่ GEPM ยังค้างชำระเป็นภายใน 31 มี.ค.65


บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META ผู้ดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย รายงานต่อตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา (Myanmar)

ทั้งนี้ META นอกจากจะเป็น 1 ใน 3 ผู้ลงทุนหลักในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้รับเหมาและให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้างของโครงการ โดยดำเนินการผ่านบริษัทวินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC) และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ให้บริการแก่ GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) ในโครงการดังกล่าว ทำให้ META สามารถรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าได้ 2 ทางคือ จากเงินลงทุนในโครงการและจากการเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร META เปิดเผยว่า ในฐานะผู้รับเหมาและให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีความคืบหน้าที่เป็นข่าวดีคือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 22 ธันวาคม 2564 บริษัท GEPM ได้ชำระเงินล่วงหน้าครั้งที่สอง (Second Advance Payment) สำหรับโครงการเฟส 2-4 ให้แก่บริษัทฯ แล้วรวม 3,400,000.00 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 115,133,860 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 21 ธ.ค.2564 ที่ 33.8629 บาทต่อ 1เหรียญสหรัฐ) ส่งผลให้ META บันทึกเป็นรายได้ไตรมาสที่ 4/2564 ทันทีและสามารถปรับลดจำนวนหนี้คงค้างของลูกค้าได้

โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดรอรับชำระอีกจำนวน 8,819,907.91 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 298,667,659.56 บาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 21 ธ.ค.2564 ที่ 33.8629 บาทต่อ 1เหรียญสหรัฐ) ที่พร้อมบันทึกเข้ามาเป็นรายได้ก้อนใหม่

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการทยอยชำระเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากการที่โครงการโรงไฟฟ้ามินบูสามารถกลับมาเปิดดำเนินงานก่อสร้างเฟสที่ 2-4 ได้อย่างปกติแล้วตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3/2564 และด้วยการสนับสนุนที่ดีทุกด้านจากรัฐบาลเมียนมา ที่ไฟเขียวให้บริษัทฯเข้าดำเนินงานได้เป็นกรณีพิเศษ ทาง META จึงไม่รอช้าส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยกว่า 200 ชีวิตเข้าไปดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนด อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาของประเทศเมียนมา และบริษัทได้รับรู้รายได้จากการขายไฟ

โดยภาพรวมการดำเนินงานของ META ในไตรมาสที่ 4/2564 เป็นไปอย่างสดใส ด้วยการดำเนินงานที่ราบรื่น คล่องตัวทุกทาง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เข้ามาหลายทิศทาง ได้รับเงินเข้ากระเป๋าอย่างไม่ขาดสายซึ่งจะสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนในผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้รับชำระแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการชำระเงินล่วงหน้าครั้งที่สอง สำหรับเฟส 2-4 ที่ค้างชำระให้แก่ GEPM อีกครั้ง โดยกำหนดให้ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ GEPM สามารถแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อชำระตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและสมควรแล้ว รวมถึงการมีระบบการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะเรียนแจ้งความคืบหน้าให้นักลงทุนทราบต่อไป

Back to top button