สแกนหุ้น SET100 ปี “วัวทอง” JMART ครองแชมป์พุ่งแรง 2 เท่าตัว TQM ดิ่งหนักสุด 30%

จัดอันดับหุ้น SET100 วิ่งแรงสุดปี "วัวทอง" JMART ครองแชมป์พุ่งเฉียด 200% ฟาก SYNEX-RBF แรงสูสี กระฉูดกว่า 140% ส่วน TQM ร่วงเยอะสุด 30%


ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การเปิดตลาดหุ้นไทยในปี “เสือ” หรือปี 2565 ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา (2564) โดยกลุ่มที่เลือกมานำเสนอให้กับนักลงทุนในวันนี้คือกลุ่ม SET100 ซึ่งมีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งปี 2564 ตามตารางด้านล่างนี้

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เป็นหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดในกลุ่ม SET100 เมื่อเทียบราคาปิด ณ สิ้นปี 2563 ที่ระดับ 20 บาท กับราคาปิดล่าสุด ณ สิ้นปี 2564 ที่ระดับ 57.50 บาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 37.50 บาท หรือคิดเป็น 187.50% ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX และบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เป็นอันดับที่ 3 ตามลำดับ

โดยจากตารางด้านบน พบว่ามี 72 หลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ขณะที่อีก 28 หลักทรัพย์ พบว่ามีการปรับตัวลดลง ซึ่งหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงมากสุดในปี 2564 คือ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM, บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN รวมถึง บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ตามตารางด้านล่างนี้

อนึ่ง หลักทรัพย์บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 จึงไม่ได้นำมาคำนวนในครั้งนี้

Back to top button