“อินเดีย” ไฟเขียว “บัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์” สู่หลักทรัพย์ซื้อขาย

“อินเดีย” ประกาศให้บัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักทรัพย์สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์-ตลาดทองคำ ขณะที่การรับฝาก จัดเก็บ และรักษาเป็นหน้าที่ผู้จัดการห้องนิรภัย


หนังสือเวียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอินเดีย (SEBI) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ม.ค.2565 เปิดเผยว่า บัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีทองคำตามมาตรฐานโดยพื้นฐานจะถูกออกเท่าทองคำที่มีอยู่จริง และสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดทองคำ

โดยธุรกรรมทั้งหมดประกอบด้วยส่วนต่างๆ อาทิเช่น การแปลงทองคำจริงเป็นบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์ และการแปลงบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์เป็นทองคำจริง

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ควบคุมตลาดทองคำแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงห้องนิรภัย การวิเคราะห์ คุณภาพทองคำ และมาตรฐานการส่งมอบ ส่วนตลาดหลักทรัพย์จะได้รับอนุญาตให้เปิดสัญญาที่มีหลากหลายสกุลเงินสำหรับการซื้อขายและการแปลงบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์เป็นทองคำ

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการห้องนิรภัย ซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียนและควบคุมโดยคณะกรรมการฯ โดยภาระหน้าที่ของผู้จัดการห้องนิรภัยประกอบด้วยการรับฝาก จัดเก็บ และรักษาทองคำ การสร้างและการถอนบัตรรับทองคำอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ อินเดียเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยอินเดียนำเข้าทองคำ 1,050 ตัน ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.87 ล้านล้านบาท) ในปี 2021 เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ที่นำเข้าทองคำ 430 ตัน มูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.37 แสนล้านบาท)

Back to top button