BCPG ลงทุนระบบสายส่ง “สปป.ลาว” ต่อยอดธุรกิจขายไฟเวียดนาม

BCPC ลงทุนโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว ต่อยอดธุรกิจขายไฟไปยังเวียดนามสร้างความมั่นคงในการผลิต การขายไฟฟ้าและการให้บริการสายส่งของบริษัทฯ ใน สปป.ลาว


นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Nam Tai Power Sole จำกัด (Nam Tai) ในสัดส่วนร้อยละ 25 จากพงษ์ทรัพย์ทวี กรุ๊ป จำกัด (PSG) ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,070 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ บริษัทฯได้สิทธิร้อยละ 50 ของรายได้และผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งหมดที่ได้จากการพัฒนาโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า ขนาด 220 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อยจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam Tai ใน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam Electricity -EVN) ที่ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ

การลงทุนในโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจการให้บริการระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถเข้าร่วมบริหารธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในบริเวณใกล้เคียง ใน สปป.ลาว เพื่อส่งไฟฟ้าไปขายให้กับ EVN ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ มีความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น” นายนิวัติ กล่าว

Back to top button