SAM ฟ้อง “กรมศุลกากร-เจ้าหน้าที่” รักษาชื่อเสียง ปมเอี่ยวฉ้อฉลภาษีท่อเหล็ก

SAM เรียกความเป็นธรรม ฟ้องกลับ “ กรมศุลกากร-เจ้าหน้าที่ 5 ราย” ฐานทำให้เสียชื่อเสียง ประเด็นถูกกล่าวหาพาดพิงข้อหาฉ้อฉลการคืนภาษีท่อเหล็กมูลค่าเสียหายกว่า 120 ลบ. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559


บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ SAM เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย(ตลท.) กรณีที่กรมศุลกากร ได้แถลงข่าวการจับกุมขบวนการฉ้อฉลในการขอคืนเงินอากร สินค้าประเภทเหล็ก ตามมาตรา 19 ทวิ รวม มูลค่าความเสียหายกว่า 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยกล่าวหา พาดพิงว่าบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ ดังกล่าว ความละเอียดตามที่บริษัทฯ ชี้แจงในหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ล่าสุดบริษัทฯ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี หลังจากที่บริษัทฯ ถูกกล่าวหาพาดพิงโดยกรมศุลการกรไปแล้ว บริษัทฯได้ทำการฟ้องร้องกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอีก 5 ราย เป็นคดีอาญาข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ โดยร่วมกันจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหา บริษัทฯ ข้อหาฉ้อฉลการขอคืนเงินอากร ทั้งที่ ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้ยื่นขอคืนอากรตามที่ถูกกล่าวหานั้นเลย

โดยบัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่ง คดีอาญาดังกล่าวว่าคดีมีมูลและให้ศาลชั้นต้นประทับรับฟ้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั้ง 5 ราย  เพื่อไปดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นต่อไป

โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าของคดีความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทซึ่งทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียงนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป

Back to top button