ตลท.จับ 6 หุ้น-วอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ขยายเวลา CHO-SAAM

ตลท.จับ 6 หุ้น 2 วอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 24 ม.ค. – 4 มี.ค. 65 พร้อมขยายเวลา CHO-SAAM พ่วง 2 วอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 24 ม.ค. – 11 ก.พ. 65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF, บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD, บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON, บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ UREKA-W2, บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ WAVE-W2 โดยมีผลตั้งแต่ 24 ม.ค. 2565 –  4 มี.ค. 2565

พร้อมขยายช่วงดำเนินการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO, บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SAAM-W1, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ SAAM-W2 โดยมีผลตั้งแต่  24 ม.ค. 2565 – 11 ก.พ. 2565

Back to top button