ACE-TPCH-UAC ตัวเต็ง! ชิงเค้ก “ไฟฟ้าชุมชน” เฟส 2 รวม 400 MW เล็งยื่นซองปี 66

ACE-TPCH-UAC ตัวเต็ง! ชิงเค้ก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เฟส 2 รวม 400 เมกะวัตต์ คาดว่าปลายปี 65 จะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ และอาจให้ยื่นข้อเสนอโครงการฯได้ ช่วงต้นปี 66


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจะเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเฟส 2 ปี 2565 ปริมาณรับซื้อรวม 400 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดปริมาณและพื้นที่ (Zoning) เพาะปลูกพืชพลังงานที่เหมาะสม เช่น เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อ เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า แต่ต้องไม่เป็นภาระกับระบบโครงข่ายพลังงานด้วย

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชพลังงาน โดยนำผลผลิตของการปลูกพืชพลังงานไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสา หกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

สำหรับแผนดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2 ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ประเมินผลโครงการนำร่องเฟสแรก ที่เปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ 150 เมกะวัตต์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการขยายผลระยะที่ 2 พร้อมกำหนดรูปแบบเป้าหมายการดำเนินโครงการ ได้แก่ กำหนดพื้นที่ จัดหาเทคโนโลยี ส่งเสริมการแปรรูป จัดเตรียมเชื้อเพลิง การสร้างรายได้จากการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ประเมินต้นทุน กำหนดราคารับซื้อเชื้อเพลิง ตลอดจนกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า และโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม คาดว่าปลายปี 2565 จะสามารถเปิดเผยรายละเอียดของโครงการเฟส 2 ได้ และอาจให้ยื่นข้อเสนอโครงการฯได้ ช่วงต้นปี 2566

ทั้งนี้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2 อาจใช้วิธีประมูลแข่งขันราคาเช่นเดียวกับเฟสแรก ส่วนราคารับซื้อไฟฟ้าคาดว่าจะใกล้เคียงเฟสแรก โดยไตรมาส 3/2565 จะทราบหลักเกณฑ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2 ที่ชัดเจนได้

ด้านนายสุวัฒน์ สินสาฎก กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนอร์เนชั่นแนล จำกัด (FSSIA) เปิดเผยว่า การเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เฟส 2 จำนวน 400 เมกะวัตต์ จะทำให้หุ้นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากเปิดเฟส 1 ไปแล้ว 150 เมกะวัตต์ในปีที่ผ่านมา

ดังนั้นหากกระทรวงพลังงานจะเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเฟส 2 ปี 2565 ปริมาณรับซื้อรวม 400 เมกะวัตต์เร็วนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีบริษัทจะเข้าร่วมชิงเด้กโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส 2 อย่าง บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ,บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH และบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC

โดยคาดว่าเฉพาะ ACE คาดว่าจะสามารถคว้าโครงการได้มากกว่า 100 เมกะวัตต์ หลังจากก่อนหน้านี้ ACE ได้รับการคัดเลือกเฟส 1 จำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิต 59 เมกะวัตต์ ตามด้วย TPCH ได้รับการคัดเลือก 10 โครงการ กำลังผลิตรวม 36 เมกะวัตต์ และ UAC ได้รับการคัดเลือก 1 โครงการ กำลังผลิต 3 เมกะวัตต์

นอกจากนี้หากเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินระหว่างทั้ง 3 บริษัท เช่น ACE ค่า P/E อยู่ที่ 24.41 เท่า ค่า P/BV อยู่ที่ 2.63 เท่า ด้านอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.44% ขณะที่มาร์เก็ตแคป 33,988 ล้านบาท ส่วน TPCH  ค่า P/E อยู่ที่ 30.06 เท่า ค่า P/BV อยู่ที่ 1.55 เท่า ด้านอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 1.66% ขณะที่มาร์เก็ตแคป 4,774 ล้านบาท และ UAC ค่า P/E อยู่ที่ 13.36 เท่า ค่า P/BV อยู่ที่ 22.45 เท่า ด้านอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 3.33% ขณะที่มาร์เก็ตแคป 4,006 ล้านบาท

Back to top button