JP ขยายไลน์ผลิต “ยาสมุนไพรสัตว์” มั่นใจหนุนผลงานโตต่อเนื่อง

JP ต่อยอดผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เลี้ยง-สัตว์เศรษฐกิจ เล็งใช้โรงงานลำพูนมาตรฐาน GMP PIC/s เป็นฐานการผลิต


นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นศักยภาพเติบโตอุตสาหกรรมยาสำหรับสัตว์ในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่อง จึงสนใจขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับการบำรุงรักษาสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ โดยใช้จุดแข็งองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทีมวิจัยพัฒนาของ JP ที่จะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรักษาสัตว์ ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยาสมุนไพรของไทย

โดยผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับสัตว์นั้นสามารถใช้วัตถุดิบการผลิตยาเช่นเดียวกับการผลิตยาสมุนไพรที่ใช้รักษาคน เช่น การนำฟ้าทะลายโจรมาผลิตเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาสัตว์ โดยปรับสัดส่วนปริมาณยาให้เหมาะสมกับน้ำหนักและประเภทของสัตว์แต่ละชนิด เป็นต้น รวมถึงยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ ที่มีส่วนผสมของดอกกัญชา กัญชง และ ต้น ใบ กิ่ง ก้าน ราก ซึ่งเป็น biomass ที่เหลือจากการเก็บช่อดอก จากการที่ผู้ปลูกนำส่งขายให้กับโรงงาน เพื่อสกัดกัญชา กัญชง ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการเสริมรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ JP จะใช้ฐานการผลิตของโรงงานที่จังหวัดลำพูน ที่มีมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และนำความสามารถการผลิตยาในหลายรูปแบบ ทั้งแบบน้ำ เม็ด ผง และแคปซูล เข้ามาช่วยสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรสำหรับรักษาสัตว์ รองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ JP เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) ต่อไป

“ตลาดผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เป็นอีกโอกาสทางธุรกิจของ JP ที่ใช้ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันในด้านประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยา ซึ่งมีทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ความรู้ด้านยาสมุนไพรแพทย์แผนไทยและจะเสริมทัพด้วยนักวิจัยจากปศุสัตว์ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพี่อใช้รักษาสัตว์ด้วยมาตรฐานการผลิตยาสำหรับใช้รักษาคน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาให้ JP เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ซึ่งเชื่อมั่นว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับสัตว์จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่สำคัญช่วยผลักดันการเติบโตที่ดีให้แก่ JP ต่อไป” นายสิทธิชัย กล่าว

Back to top button