รายได้เพิ่ม-ต้นทุนขายลด ดันงบ VPO ปี 64 พลิกกำไร 46 ลบ.

VPO ปี 64 พลิกกำไร 46 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 29 ลบ. มาจากรายได้เพิ่ม-ต้นทุนขายลดและคุมค่าใช้จ่ายเด่น


บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,369.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 23.37 ที่มีจำนวน 1,109.70 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.18 และ 69.21 ตามลำดับ

ขณะเดียวกันสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ในปีนี้ปรับลดลงเป็นร้อยละ 89.30 จากร้อยละ 91.38 ในปีก่อน ทั้งที่ราคาปาล์มสดเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.52 แต่เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบ, เมล็ดในปาล์ม และผลปาล์มสดปรับสูงขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ปรับลดลง

ส่วนค่าใช้จ่ายขายสำหรับปี 2564 มีจำนวน 16.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 16.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อย ละ 3.51 ตามปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบที่ลดลงร้อยละ 19.83 ถึงแม้ว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30.44 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 82.57 ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 91.88 ล้านบาท สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.14 โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 46.22 ล้านบาท ในขณะปีก่อนมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 29.34 ล้านบาท สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 257.57 เนื่องจากสัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้ที่ลดลงตามเหตุผลข้างต้นประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงตามเงินกู้ระะยะยาวที่ลดลง

Back to top button