TFG ยอดขายไก่ลด ฉุดกำไรปี 64 วูบกว่า 78% เหลือ 561 ลบ. แจกปันผล 0.04 บ.

TFG รายงานกำไรปี 64 ลดลง 78% เหลือ 561.70 บาท จากปีก่อน 2.56 พันลบ. หลังปริมาณขายไก่ในประเทศลดลงจากการปิดโรงชำแหละ เคาะปันผล 0.04 บา ขึ้น XD 10 มี.ค.65 กำหนดจ่าย 13 พ.ค.นี้


บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 35,505.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.45 จาก 31,857.38 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ของธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก

ทั้งนี้รายได้จากธุรกิจไก่ในปี 2564 เท่ากับ 16,642.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จาก 16,308.82 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งราคาไก่เฉลี่ยในปี 2564 เท่ากับ 40.59 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79 จากปี 2563 ที่เท่ากับเป็น 38.01 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายผลิตภัณฑ์ไก่ในปี 2564 มีจำนวน 323,065.13 ตัน ลดลงร้อยละ 8.79 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 354,215.63 ตัน

โดยสาเหตุหลักมาจากราคาขายไก่ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณขายไก่ในตลาดลดลง จากการปิดโรงงานชำแหละไก่ชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีจากผลกระทบโควิด-19 ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564

สำหรับรายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2564 มีจำนวน 9,517.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 จาก 9,501.71 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งราคาสุกรเฉลี่ยในปี 2564 เท่ากับ 73.49 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 2.71 จากปี 2563 ที่เท่ากับ 75.54 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณการขายสุกรในปี 2564 มีจำนวน 102,534.60 ตัน ลดลงร้อยละ 5.63 จากปี 2563 ที่มีจำนวน 108,651.56 ตัน สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยสุกรในประเทศที่ลดลง แต่ทั้งนี้หากรวมปริมาณขายสุกรผ่าน ร้านค้าปลีกของบริษัทจะทำให้ปริมาณขายในปี 2564 เท่ากับ 111,610.30 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 จากปี 2563

ส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ขายภายนอกในปี 2564 มีจำนวน 6,957.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.23 จาก 5,222.37 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการขายอาหารสัตว์นอกเครือในปี 2564 ที่เท่ากับ 543,831.25 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.71 จาก 446,820.84 ตัน ในงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ในปี 2564 มีจำนวน 1,705.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 457.75 จาก 305.76 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจร้านค้าปลีกเนื่องจากจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2563 และ 2564 เท่ากับ 2 สาขา และ 85 สาขา ตามลำดับ และในปี 2564 มีรายได้จากธุรกิจร้านค้าปลีกจำนวน 1,460.28 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 และกำไรสะสม เป็นเงินสด 0.04 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 มี.ค.65 กำหนดจ่าย 13 พ.ค.65

Back to top button