BROOK กำไรปี 64 โต 4 เท่าตัว แตะ 347 ลบ. รับรายได้ขาย-บริการพุ่ง แจกปันผลหุ้น-เงินสด

BROOK กำไรปี 64 โต 4 เท่าตัว แตะ 347 ลบ. รับรายได้จากการขายและการบริการเพิ่ม รวมทั้งต้นทุนลด เคาะปันผลหุ้น 10.00 : 1.00 ส่วนเงินสด 0.005 บ./หุ้น ขึ้น XD 14 มี.ค. กำหนดจ่าย 20 พ.ค.65


บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

โดยในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม อยู่ที่ 924.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 201.67 ล้านบาท จำนวน 722.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 358.28 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น รายได้จากการขายและการบริการสำหรับปี 2564 จำนวน 380.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.60 ล้านบาท จำนวน 328.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 631.18 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปี 2564 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาจากผลสำเร็จของงานโครงการใหญ่ อีกทั้งรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 127.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 28.25 ล้านบาท จำนวน 98.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 349.70

นอกจากนี้ต้นทุนขายและบริการลดลงจำนวน 20.02 ล้านบาท จากจำนวน 79.92 ล้านบาท เป็น 59.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.05

ทั้งนี้บริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ซึ่งจ่ายหุ้นเป็นปันผล (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) ในอัตรา 10.00 : 1.00 โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 0.0125 บาท ส่วนจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.005 บาท/หุ้น ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลรวม 0.0175 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 14 มี.ค. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พ.ค.2565

Back to top button