รายได้ค่าเช่า-บริการทะลัก หนุนงบ JWD ปี 64 โตเฉียดเท่าตัว แตะ 572 ลบ.

JWD เปิดงบปี 64 รับรายได้ค่าเช่า-รายได้จากการบริการเพิ่ม ดันกำไรโต 97% แตะ 572 ลบ. เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ 290 ลบ.


บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่มาจากรายการพิเศษ จำนวน 41.30 ล้านบาท เป็นผลมาจากบันทึกกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท EMLOG Logistics & Warehousing Pte Ltd. (EMLOG) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย จำนวน 78.6 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 9 ล้านบาท มาจากการขายสินทรัพย์โครงการเจ ดับเบิ้ลยูดี นวนคร ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) ในเดือน เมษายน 2564

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 5,293.30 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,370.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการบริการรวมทั้งสิ้น 5,100.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,243.30 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 32.20 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 1,219.90 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 23.90 เพิ่มขึ้น จำนวน 260.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 27.10 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 571.70 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.80 เพิ่มขึ้นจำนวน 281.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.10 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

Back to top button