DDD มั่นใจยอดขายปี 65 พุ่ง รับเทรนด์สุขภาพ-รุกตลาดออนไลน์ จ่อปันผล 0.35 บ.

DDD ตั้งเป้าปี 65 ยอดขายพุ่ง เน้นออกสินค้าใหม่ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ เดินหน้ารุกตลาดออนไลน์เต็มสูบ และพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าและระบบขนส่ง จ่ายปันผล 0.35 บ. ขึ้น XD 14 มี.ค. 65 กำหนดจ่าย 10 พ.ค. 65


นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสเนลไวท์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 1,411.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 410.97 ล้านบาท หรือ 41.08% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และจากธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 61.67% รวมถึงรายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.22% เป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น คิดเป็น 59.08% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ในส่วนของรายได้จากต่างประเทศนั้นมีรายได้จากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพิ่มขึ้น 65.63% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งผ่านร้านค้า ช่องทางออนไลน์ และทำการตลาดเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและรายได้อื่นอยู่ที่ 29.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 366.70 ล้านบาท หรือ 109% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ตรงเป้าหมายกลุ่มลูกค้า ช่องทางจัดจำหน่าย และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน และปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมโดยมุ่งเน้นตลาดออนไลน์เป็นหลัก

“ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถรักษายอดขายให้เติบโตไว้ได้ จากการปรับกลยุทธ์ในการขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการขายผ่านช่องทางร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทำให้ไม่สามารถเปิดขายได้ตามปกติ ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น  โดยปีนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งเสริมการขายผ่านช่องออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลาย เพิ่มรายได้ของช่องทางการจัดจำหน่าย มุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวนันทวรรณ กล่าว  

สำหรับในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพที่ยังคงมาแรง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชง รวมถึงการขยายสินค้าแบรนด์ใหม่และการจับมือร่วมทุน หรือนำธุรกิจใหม่ เข้ามาเสริมทัพนอกเหนือจากการเพิ่มยอดการรับจ้างผลิตสินค้าตามคำสั่ง (OEM) ให้กับแบรนด์อื่น นอกเครือของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และระบบขนส่ง (Logistics Management) ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ธุรกิจเติบโตได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไปประเทศอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 111.26 ล้านบาท  โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นันทวรรณ สุวรรณเดช,ดู เดย์ ดรีม, DDD,สเนลไวท์,ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม, OEM,ระบบขนส่ง,ประเทศฟิลิปปินส์,กัญชง,ระบบการจัดการคลังสินค้า

Back to top button