“เมย์แบงก์” ดีเดย์ขาย DW42 รุ่นใหม่ เพิ่มทางเลือกลงทุน “หุ้นพิมพ์นิยม”

“เมย์แบงก์” ออก DW42 รุ่นใหม่ พร้อมเสนอขายนักลงทุนวันแรก 2 มี.ค.65 เพิ่มทางเลือกลงทุนหุ้นพิมพ์นิยม


บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) รุ่นใหม่ ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ทั้งหมด 4 ตัว

ได้แก่ ADVA42C2207G, BBL42C2207G, GPSC42C2207G และ OSP42C2208G เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 2 มีนาคม2565 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 มีอัตราทดสูงโดยประมาณระหว่าง 5.47-8.40 เท่า

โดยรุ่นใหม่นี้ยังคงออกอัตราทดสูงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ทั้งหมด 7 ตัว

ได้แก่ BAM42C2207G, IRPC42C2207G, LH42C2207G, OR42C2206G, ORI42C2207G, TTB42C2206G และ WHA42C2207G เพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรใน DW42 บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มีราคาเหมาะสม และอัตราทดที่สูง โดย DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน

นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ ยังได้จัดทำ “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่าง ๆ ได้ถึง 5 วันทำการ

โดยนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา “Price Guideline” ได้ที่ Website DW42 : https://www.maybank-ke.co.th/dw42  และ Line : @DW42 หรือติดตามข้อมูล DW42 อื่น ๆ ผ่านทาง Website DW42 ดังกล่าว หรือ follow ที่ Facebook : DW42

สำหรับรายละเอียด DW42 รุ่นใหม่ ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ที่ผ่านการออกแบบคัดสรรบนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูง ดังนี้

Back to top button