SC ควักเงิน 725 ลบ. ซื้อที่ดิน “ตระกูลชินวัตร” ย่านห้วยขวาง ลุยพัฒนาคอนโดใหม่

SC เข้าซื้อที่ดินบริเวณถนนเทียมร่วมมิตรจาก “ตระกูลชินวัตร” รวมเป็นเงินประมาณ 725.71 ล้านบาท หวังพัฒนาเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย


บริษัท เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการซื้อที่ดินบริเวณถนนเทียมร่วมมิตร จำนวน 2 แปลงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา และ เนื้อที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ดินประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ซึ่งเป็นบุคลเกี่ยวโยง ราคาซื้อขายตารางวาละ 310,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 725,710,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวสร้างเป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย มูลค่าการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าที่ดิน 1,223.41 ล้านบาท ต้นทุนค่าก่อสร้าง 2,148.38 ล้านบาท และต้นทุนอื่นๆ มูลค่ารวมเท่ากับ 356.38 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนโครงการรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 3,728.17 ล้านบาท

โดยปัจจุบันธุรกิจและรายได้หลักของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งแนวราบโครงการหมู่บ้านจัดสรรและแนวสูงโครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยบริษัทเล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณถนนเทียมร่วมมิตรนั้น ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี เพราะมีความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าชาวต่างชาติและเป็นแหล่งพื้นที่ของคนทำงาน การดำเนินธุรกิจจึงมีแนวโน้มที่ดี ทั้งในด้านความต้องการของตลาดและราคาที่แข่งขันได้อันเป็นโอกาสทางธุรกิจทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดีจากโครงการสร้างอาคารชุดแห่งใหม่บนที่ดินดังกล่าว

นอกจากนั้น SC ยังเปิดเผยว่า SC Alpha Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งบริษัทย่อยประเภทบริษัท “Limited Liability Company” ชื่อ Salem Residence, LLC. โดยไม่กำหนดทุนจดทะเบียน มี SC Alpha Inc. เป็นเจ้าของกิจการ (Member) แต่เพียงผู้เดียว ลงทุนในสัดส่วน 100% มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อ ลงทุน จัดหา ให้เช่า เช่า ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อแสวงหารายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนจากการถือกรรมสิทธิ์ โดยได้แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ ลิ้มล้อมวงศ์ กรรมการผู้จัดการของ SC Alpha Inc. เป็นผู้จัดการ Salem Residence, LLC

Back to top button