คัด 10 หุ้น SET100 ราคา Laggard ลุ้นเด้งแรง! ชูอัพไซด์สูงสุด 50%

คัด 10 หุ้น SET100 ราคา Laggard ลุ้นเด้งแรง! ชูอัพไซด์สูงสุด 50% EPG-STA-KCE-IVL นำทีมเด่น


ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในกลุ่ม SET100 ราคา Laggard ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มานำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาเข้าลงทุนเนื่องจากช่วงนี้ตลาดผันผวนและมีโอกาสเด้งกลับหลังจากตลาดอ่อนตัวลงแรง

โดยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลโดยอ้างอิงบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งระบุไว้ดังนี้ จากการที่ตลาด (SET) ปรับตัวลดลงมา 1.3% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (2w) จากความกังวลสถานการณ์รัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้หุ้นหลายบริษัทเริ่มมี upside จากราคาเป้าหมายจำกัด

ดังนั้นจึงได้ทำการ screening หุ้นใน SET100 ที่ยังมี upside สูงจากราคาเป้าหมาย เฉลี่ยของ Bloomberg consensus โดยหุ้นที่น่าสนใจและมียังมีราคาฟื้นตัวช้ากว่าตลาด ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามานำเสนอ โดยมีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ 10 ตัวประกอบด้วย  STA , IVL,BBL,SCB, KNAANK,KCE, IRPC, SAWAD, EPG, SPALI ดังตารางประกอบ

โดยลำดับ 1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ราคาปรับลดลงมา 16.5% และมี upside 33% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 35.00 บาท (Buy/Hold/Sell : 6/1/2)

ลำดับ 2. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  หรือ IVL ราคาปรับลดลงมา  8.8% และมี upside 28% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 59.18 บาท (Buy/Hold/Sell : 19/2/0)

ลำดับ 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  หรือ BBL ราคาปรับลดลงมา7.2% และมี upside 16% จากราคาเป้าหมาย เฉลี่ยที่ 158.33 บาท (Buy/Hold/Sell : 20/6/0)

ลำดับ 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ SCB ราคาปรับลดลงมา 7.1% และมี upside 18% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 148 บาท (Buy/Hold/Sell : 20/5/0),

ลำดับ 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ราคาปรับลดลงมา 5.9% และมี upside 7% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 174 บาท (Buy/Hold/Sell : 20/3/1)

ลำดับ 6. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ราคาปรับลดลงมา 5.7% และมี upside 40% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 81.77 บาท (Buy/Hold/Sell : 10/5/0)

ลำดับ 7. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ราคาปรับลดลงมา 5.5% และมี upside 19% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 4.49 บาท (Buy/Hold/Sell : 11/11/2)

ลำดับ 8. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ SAWAD ราคาปรับลดลงมา 5.3% และมี upside 27% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 73.13 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/3/1)

ลำดับ 9. บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  หรือ EPG ราคาปรับลดลงมา 5.3% และมี upside 53% จากราคาเป้าหมาย เฉลี่ยที่ 15.17 บาท (Buy/Hold/Sell : 8/2/0)

ลำดับ 10. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  SPALI ราคาปรับลดลงมา  4.7% และมี upside 17% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 26.00 บาท (Buy/Hold/Sell : 13/7/0)

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button