J ร่วมมือ “รพ.วิมุต” สร้างศูนย์ดูแล-ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จ่อเซ็นเอ็มโอยู 14 มี.ค.นี้

J เล็งร่วมมือโรงพยาบาล “วิมุต” ในเครือ PSH สร้างศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับ รองรับสังคมผู้สูงอายุ คาดเซ็น MOU วันที่ 14 มี.ค.65


นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J กล่าวว่า บริษัทเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ในเครือ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เพื่อร่วมกันเพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับครอบครัว และผู้สูงอายุ บนถนนคู้บอน ติดกับโครงการ JAS green village คู้บอน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การให้บริการและรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 14 มี.ค. 65

Back to top button