ORI ส่ง “วัน ออริจิ้น” ผนึกพันธมิตรตั้งบ.ร่วมทุน “พัฒนาอสังหาฯ-คอมมูนิตี้มอลล์”

ORI ส่ง “วัน ออริจิ้น” ร่วมพันธมิตร “แอสเซท บลูม” ตั้งบ.ร่วมทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์-คอมมูนิตี้มอลล์ จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 มี.ค.65


บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ กับ บริษัท แอสเซท บลูม จำกัด ผู้ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคอมมูนิตี้มอลล์ จำนวน 1 บริษัท โดยบริษัทฯ ดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมทุนเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2565 และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ประกอบด้วย (1) บริษัท ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด เพื่อประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ถือหุ้น 99.99% (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในอัตรา 100%)

(2) บริษัท ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์เพลย์ นนทบุรี จำกัด ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ถือหุ้น 99.99% (3) บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล รังสิต จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ถือหุ้น 99.99% (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน 50%) (4) บริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล กม.19 จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ถือหุ้นโดยบริษัท แอลฟา อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด 99.99%

Back to top button