ตลท. คุม QLT เข้า “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. คุม QLT เข้าข่ายมาตรการ กำกับการซื้อขาย “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 เริ่ม 15 มี.ค. – 4 เม.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2565

Back to top button